Pályázat

 

  • a kedvezményezett neve: Gyulai Idegenforgalmi Egyesület
  • a projekt címe: Közös tudás, közös sikerek
  • a szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a szervezeteken belüli és a szervezetek közötti együttműködések megerősítése, mely jelentős többlet humánerőforrást teremt a stratégia megvalósításához. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HKFS) beavatkozási területeivel összhangban ezt szolgálja többek között a partnerszervezetek, akciócsoportok együttműködését, tudás- és tapasztalatcseréjét erősítő rendezvények, tanulmányutak, projektlátogatások, rendezvénysorozatok, események szervezése, megrendezése. Célunk ezen pozitív hatások elérése.

A megvalósítandó tevékenységek egyrészt a „Közös tudás, közös sikerek (Partnerszervezetek tudás- és tapasztalatcseréjét erősítő rendezvény-sorozat)” megvalósítása, 10 előadásból álló rendezvénysorozatként, másrészt a „Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek/Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása körében a Kötelező nyilvánosság – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv szerint, továbbá a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek/Projektmenedzsment körében a Projektmenedzsment feladatok ellátása.

Átfogó célunk kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztés megvalósítása városi akcióterületi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, valamint a helyi és közösségi alapú forrásallokáció fejlesztése érdekében, a városi akcióterület kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú közvetett gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösségfejlesztés megvalósítása, illetve integrált, újszerű és innovatív, a helyi közösségek megerősítésén keresztül az akcióterület népességmegtartó képességének javításához hozzájáruló helyi fejlesztések ágazatközi partnerségben történő megvalósítása.

10 darab Közös tudás, közös sikerek – Partnerszervezetek tudás- és tapasztalatcseréjét erősítő rendezvény

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek – a) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása körében – Kötelező nyilvánosság – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv szerint

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – a)  Projektmenedzsment körében – Projektmenedzsment

A projekt tervezett teljes költsége: 3.000.000 Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 3.000.000 Ft

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0 Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. július 01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. október 15.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. október 15.
  • projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00854